Králiky, Slovensko

Dom K: štúdia

Navrhovaný objekt je koncepčne riešený tak, aby spĺňal predstavu domu v horskom prostredí. Na parcele je umiestnený na rovinke medzi úpätím svahu a brehom potoku, otvárajúc priehľady na okolité stráne. Tvarovo je jednoduchý, jednopodlažný, s obytným podkrovím so sedlovou strechou. Prízemie je presvetlené veľkými oknami umožňujúcimi východ do exteriéru a priehľady do okolitej krajiny a pozemku.

Fasáda je navrhnutá tak, aby zapadala do horského prostredia – z prírodných materiálov. Kamenný obklad z andezitových sekaných remienkov je doplnený vertikálne kladeným dreveným obkladom z opaľovaných dosiek. Ostenia budú opatrené doskovými šambránami ošetrenými lazúrou na drevo; takýto obklad bude aj medzi oknami obývačky a kuchyne v rozsahu vymedzenom terasou. Strecha je navrhnutá ako sedlová, pokrytá falcovaným tmavým titánzinkovým plechom so stojatou drážkou. Na zadnej strane je navrhnutý veľký vikier v rovnakom prevedení ako strecha. Vikier bude mať veľké okná, aby umožnil zo sauny a kúpeľne priehľad na svažitú lúku, a východ na terasu vedúcu na prirodzenú plošinu na svahu.

ROK

2018

MIESTO

Králiky, Slovensko

AUTORI

z+v architects